Brytyjski sektor charytatywny a AML

Sektor charytatywny nazywany jest często „trzecim sektorem” lub ,,sektorem wolontariatu, non-profit, społecznościowym czy też obywatelskim’’. Celem tego sektora jest generowanie bogactwa społecznego, a nie materialnego. Przeanalizujmy sektor brytyjski w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Więcej

Zwalczanie niewolnictwa we współczesnym świecie

Ponad 50 milionów cierpiących osób i 150 miliardowe zyski. Czy świat radzi sobie ze współczesnym niewolnictwem? Jakie kroki podjąć, aby poprawić rzeczywistość? Sprawdź jaką rolę sektor finansowy ma do odegrania w wykrywaniu współczesnego niewolnictwa.

Więcej

Transformacja cyfrowa w sektorze bankowym

Jakie są główne szanse i zagrożenia związane z transformacją cyfrową? Dlaczego instytucje finansowe przechodzą cyfrową transformację i jak wpływa ona na poszczególne obszary, czyli Finanse, HR czy Business Change? Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie członkowie zarządu NatWest w Polsce dzielą się swoimi przemyśleniami na temat transformacji cyfrowej.

Więcej

Fight FinCrime Forum 2023 już w listopadzie!

Walka z przestępczością finansową ma fundamentalne znaczenie dla integralności systemów finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom i korupcji oraz tworzenia przestrzeni do rozwoju uczciwej i transparentnej gospodarki światowej. Wzmacnia zaufanie do instytucji finansowych i przyczynia się do stabilności światowego ekosystemu finansowego.

Więcej

Moc błyskawicznego mentoringu w FinCrime

„Najbliżsi ludzie określają mój poziom sukcesu lub porażki. Im lepsi oni, tym lepszy ja. A jeśli chcę wejść na najwyższy poziom, mogę to zrobić tylko z pomocą innych ludzi. Musimy wznieść się wyżej”. – Johna C. Maxwella

Odkryj dynamiczny świat flash mentoringu w dziedzinie przeciwdziałania prania pieniedzy AML. Poznaj jak szybki i ukierunkowany mentoring zmienia branżę FinCrime.

Więcej

Wpływ rozwoju AI na przestępstwa finansowe

Zwyczajne rozmowy, programowanie, obrazy, muzyka czy nawet przepisy kulinarne – sztuczna inteligencja (AI) napędzana możliwością generowania treści jest powszechnie wymieniana w różnych środowiskach. Technologia się rozwija i będzie robiła to dalej, a obecne tempo tego procesu może sprawić, że trudno za nią nadążyć. Mnogość możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromna, a kreatywność ludzi jeszcze ją powiększa. Zobacz jaki wpływ ma rozwoj AI na świat oszustw finansowych.

Więcej

Fight FinCrime Forum 2022

Fight FinCrime Forum skupia specjalistów, profesjonalistów jak i studentów zainteresowanych zapobieganiem przestępczości finansowej, którzy chcą zwiększyć swoją świadomość i wiedzę w zakresie AML/CTF. Konferencja stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami rynkowymi, międzynarodowymi zmianami regulacyjnymi i legislacyjnymi, najlepszymi praktykami wdrożeniowymi. Jest to jedna platforma do dzielenia się wiedzą i rozwiązaniami z całego sektora regulacyjnego, organów ścigania, innowatorami i dostawcami w obszarze zwalczania przestępczości finansowej.

Fight FinCrime 2021

Fight FinCrime 2021 było kontynuacją udanej inauguracyjnej wirtualnej rywalizacji drużynowej z listopada 2020 r. W 2021 r. wydarzenie zgromadziło prawie 1500 delegatów z ponad 40 firm z 10 krajów. 25 drużyn podjęło wyzwanie i dobrze się bawiło, rywalizując w quizie Fight FinCrime. Gościliśmy wiodących w branży ekspertów z sektora prywatnego i publicznego, którzy podzielili się swoją wiedzą z uczestnikami Fight FinCrime podczas czterech webinariów i panelu dyskusyjnego.

Fight FinCrime 2020

Z okazji 15-lecia NatWest w Polsce zorganizowaliśmy wydarzenie podnoszące świadomość i wiedzę pracowników instytucji finansowych w zakresie AML/CTF w celu ochrony zarówno instytucji, jak i społeczności lokalnych. Pierwsza edycja miała formę quizu drużynowego AML z 20 pytaniami obejmującymi cztery kategorie obejmujące zarówno ostatnie wydarzenia AML, jak i zmiany regulacyjne. W rywalizacji wzięło udział 200 uczestników z Polski i Wielkiej Brytanii podzielonych na 41 drużyn, co było pierwszym tego typu międzyorganizacyjnym wydarzeniem AML zorganizowanym przez bank w Polsce.

Baza wiedzy

AML, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML, ang. Anti Money Laundering)  odnosi się do procesów, systemów i kontroli mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i spełnianiu wymogów prawnych mających na celu wspieranie tego celu.

Beneficjent/Właściciel

Beneficjenci to ci, którzy mają udziały, korzyści, prawa głosu (lub inne) w podmiocie, spółce osobowej lub funduszu powierniczym. Beneficjent Rzeczywisty może, ale nie musi sprawować kontroli nad zarządzaniem podmiotem prawnym.

Correspondent Banking

Correspondent Banking to świadczenie usług bankowych przez jeden bank (Korespondent) na rzecz banku zagranicznego (Respondent), aby umożliwić Respondentowi dostarczanie swoim własnym klientom produktów i usług transgranicznych, których sam nie może im zapewnić, zazwyczaj z powodu braku międzynarodowej sieci.

Customer Due Diligence (CDD)

CDD to proces który obejmuje wiedzę, zrozumienie i dane uzyskane o kliencie przez cały cykl relacji, w tym transakcje i korzystanie z produktów banku. Identyfikacja Klienta i weryfikacja tych informacji od początku współpracy jest pierwszym krokiem do zrozumienia działalności i poznania Klienta.

Dyrektor

Dyrektor to każda osoba wyznaczona do kierowania sprawami firmy np. jako członek zarządu. Dyrektor wydaje wskazówki i instrukcje na (nie będącymi poradami udzielanymi w charakterze zawodowym) na podstawie których firma podejmuje dalsze działania.

Due diligence

Due diligence to dochodzenie zewnętrznego dostawcy w celu zidentyfikowania i oceny ryzyka związanego z nawiązaniem relacji biznesowej, w tym ryzyka zaangażowania się w przekupstwo, korupcję i inne nielegalne i niewłaściwe działania za pośrednictwem dostawcy. Uwaga: Due diligence ma miejsce zarówno przed podpisaniem umowy, w trakcie trwania umowy, jak i przy wyjściu. Obejmuje przeglądy bezpieczeństwa na miejscu i zdalnie.

Oszustwo

Wynik nieuczciwej działalności, której celem jest osiągnięcie korzyści finansowej lub spowodowanie straty finansowej poprzez fałszywe oświadczenie, nieujawnienie informacji lub nadużycie pozycji.

Quiz: AFC

Sprawdź Swoją wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z Anti Financial Crime - Zapraszamy do zabawy!

Quiz: Osobistości

Sprawdź Swoją wiedzę na temat osób związanych z Anti Financial Crime - Zapraszamy do zabawy!

Quiz: Hot News

Sprawdź Swoją wiedzę na temat ostatnich wydarzeń związanych z Anti Financial Crime - Zapraszamy do zabawy!

O nas

Jesteśmy grupą profesjonalistów posiadającymi praktyczną wiedzę na temat technik zapobiegania szeroko rozumianej przestępczości finansowej oraz finansowania terroryzmu.

Więcej